serg_rabin@yahoo.com
+38 (067) 266-10-49
+38 (050) 674-97-84

Протокол №9 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Дата підписання: 06.11.90. Втратив чинність згідно з Протоколом №11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Неофіційний переклад.

 

ПРОТОКОЛ № 9
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 

Держави - члени Ради Європи, що підписали справжній Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року(далі іменованою "Конвенція"),

сповнені рішучості внести подальші поліпшення в процедуру, передбачену Конвенцією,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Для Учасників Конвенції, які пов'язані справжнім Протоколом, Конвенція змінюється, як це передбачено в статтях 2 - 5.

Стаття 2

Пункт 2 статті 31 Конвенції свідчить наступне:

"2. Доповідь спрямовується Комітету міністрів. Доповідь також спрямовується зацікавленим державам і, якщо в нім розглядається петиція, подана, згідно із статтею 25, подавцеві петиції. Зацікавлені держави і подавець петиції не вільні публікувати його".

Стаття 3

Стаття 44 Конвенції свідчить наступне:

"Тільки Високі Договірні Сторони, Комісія і особи, неурядові організації або групи осіб, що подали петицію на підставі статті 25, мають право передавати справу до Суду".

Стаття 4

Стаття 45 Конвенцій свідчить наступне:

"Юрисдикція Суду поширюється на усі справи, що стосуються тлумачення і застосування справжньої Конвенції, які передані йому відповідно до статті 48".

Стаття 5

Стаття 48 Конвенцій свідчить наступне:

1. "За умови, що зацікавлена Висока Договірна Сторона, якщо вона є єдиною, або зацікавлені Високі Договірні Сторони, якщо їх більше однієї, підпадають під обов'язкову юрисдикцію Суду, або, в іншому випадку, з відома зацікавленої Високої Договірної Сторони, якщо вона є єдиною, або зацікавлених Високих Договірних Сторін, якщо їх більше однієї, передавати справу до Суду можуть:

a) Комісія;

b) Висока Договірна Сторона, громадянин якої імовірно є жертвою;

c) Висока Договірна Сторона, яка передала справу на розгляд Комісії;

d) Висока Договірна Сторона, проти якої подана скарга;

e) особи, неурядові організації або група осіб, що подали скаргу в Комісію.

2. Якщо справа передається до Суду виключно відповідно до пункту 1 "e", то спочатку воно виноситься на розгляд групи у складі трьох членів Суду. У ній засідає в якості члена групи ex - officio суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, проти якої подана скарга, або, якщо такого немає, особа по її вибору, яка засідає в якості судді. Якщо скарга подана проти більш ніж однієї Високої Договірної Сторони, то відповідним чином збільшується розмір групи.

Якщо справа не викликає серйозних питань, що зачіпають тлумачення або застосування справжньої Конвенції, і не заслуговує через яку-небудь іншу причину розгляд його Судом, група може прийняти одноголосне рішення про те, що воно не розглядатиметься Судом. В цьому випадку Комітет міністрів вирішує відповідно до положень статті 32, чи мало місце порушення Конвенції".

Стаття 6

1. Справжній Протокол відкритий для підписання державами - членами Ради Європи, що підписали Конвенцію, які можуть виразити свою згоду стати його Учасниками шляхом :

a) підписання його без обмовки відносно ратифікації, прийняття або схвалення;

b) підписання його з обмовкою відносно ратифікації, прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням.

2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття або схвалення здаються на зберігання Генеральному Секретареві Ради Європи.

Стаття 7

1. Справжній Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду з моменту, коли десять держав - членів Ради Європи виразили своя згода бути пов'язаними Протоколом відповідно до положень статті.

2. Для будь-якого держави-члена, яке згодом виражає свою згоду бути пов'язаним Протоколом, він набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного терміну після підписання або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документу про прийняття або схвалення.

Стаття 8

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє усі держави - члени Ради Європи про:

a) будь-якому підписанні;

b) здачі на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або документу про прийняття або схвалення;

c) даті набуття чинності справжнього Протоколу відповідно до статті 7;

d) будь-якій іншій дії, повідомленні або заяві, що відноситься до цього Протоколу.

У посвідчення чого що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали справжній Протокол.

Здійснено в м. Римі 6 листопада 1990 року на англійській і французькій мовах, причому обидва тексти мають однакову силу, в єдиному екземплярі, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний Секретар Ради Європи направить завірені копії кожній державі - членові Ради Європи.

 

Підтримайте у Google+