serg_rabin@yahoo.com
+38 (067) 266-10-49
+38 (050) 674-97-84

Протокол №10 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Дата підписання: 25.03.92. Неофіційний переклад.

 


ПРОТОКОЛ № 10
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Держави - члени Ради Європи, що підписали справжній Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року(далі іменованою "Конвенція"),

вважаючи за доцільне змінити положення статті 32 Конвенції в цілях зменшення передбаченої цією статтею більшості в дві третини голосів,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Виключити слова "дві третини" з тексту пункту 1 статті 32 Конвенції.

Стаття 2

1. Справжній Протокол відкритий для підписання державами - членами Ради Європи, що підписали Конвенцію, які можуть виразити свою згоду стати її Учасниками шляхом :

a) підписання без обмовки відносно ратифікації, прийняття або твердження; чи

b) підписання з обмовкою відносно ратифікації, прийняття або твердження.

2. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або твердження здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

Стаття 3

Справжній Протокол набуває чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьох місяців з дати, на яку усі Учасники Конвенції виразять свою згоду узяти на себе зобов'язання по Протоколу відповідно до положень статті 2.

Стаття 4

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради :

a) про будь-яке підписання;

b) про здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти, документу про прийняття або про твердження;

c) про дату набуття чинності справжнього Протоколу відповідно до положень статті 3;

d) про будь-який інший акт, повідомлення або заяву, що відноситься до справжнього Протоколу.

У посвідчення чого що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені, підписали справжній Протокол.

Здійснено в м. Страсбурзі, 25 березня 1992 року, на англійській і французькій мовах, причому обидва тексти мають однакову силу, в єдиному екземплярі, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний Секретар Ради Європи направить завірені копії кожній державі - членові Ради Європи.

Підтримайте у Google+